Затвердження тарифів на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Доманівська центральна районна лікарня» Доманівської районної ради

03 серпня 2020, 09:51

Затвердження тарифів на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Доманівська центральна районна лікарня» Доманівської районної ради

Аналіз регуляторного впливу

 

Назва регуляторного акта: «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги комунального некомерційного  підприємства «Доманівська  центральна  районна  лікарня» Доманівської районної ради

Регуляторний орган: Доманівська районна рада.

Розробник документа: постійна комісія районної ради з питань планування,  бюджету  та  фінансів

Контактний телефон: (05152)9-14-77

      Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України № 1160–IV  від  11.09.2003 року (зі змінами) «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України № 1138 від 17.09.1996 року «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», наказів Міністерства охорони здоров'я України  № 280  (зі змінами) від  23.07.2002 року "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до  поширення інфекційних хвороб " та від 21.05.2007 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", Статуту комунального некомерційного  підприємства "Доманівська  центральна  районна  лікарня "Доманівської районної ради, затвердженого рішенням тридцять  дев’ятої  сесії районної ради сьомого скликання від 14.06.2019  року № 3.

1. Опис проблеми

        Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджуються тарифи на платні медичні послуги комунального некомерціійного  підприємства «Доманівська центральна  районна  лікарня»  Доманівської  районної  ради,  що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись медичним закладом. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах", встановлено перелік платних послуг, які можуть надаватися медичними закладами, але законодавчими актами України тарифи на такі платні послуги не встановлені, тому є потреба чіткого визначення тарифів на надання зазначених послуг. В  програму  державних  медичних гарантій  не   входить   надання таких послуг за кошти НСЗУ.

          Після  створення комунального  некомерційного  підприємства  та  з метою раціонального використання коштів, покращення результатів фінансово-господарської діяльності комунального закладу охорони здоров'я, виникла необхідність прийняття даного проекту рішення.

         Формування тарифів здійснено на принципах відшкодування витрат на надання цим закладом платних медичних послуг (відповідно до їх собівартості)  з  урахуванням  рівня  рентабельності  20%.  Зазначений проект передбачає державне регулювання обґрунтованого встановлення тарифів на платні медичні послуги, які надаються КНП «Доманівська ЦРЛ» ДРР.

 

 

 

2. Цілі правового регулювання

        Регуляторний акт регламентує дії, встановлює повноваження та обов'язки, а також визначає шляхи та механізми для забезпечення відшкодування комунальним закладом коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату, розрахунок якої здійснено відповідно калькуляції.

3. Механізм та заходи розв'язання проблеми

         Для розв'язання проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги комунального некомерційного  підприємства «Доманівська  центральна  районна  лікарня» Доманівської районної ради.

4. Альтернативні способи досягнення цілей

        Перша альтернатива: залишити існуючу ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки питання затвердження тарифів на платні медичні послуги комунальним некомерційним  підприємством «Доманівська  центральна  районна  лікарня» Доманівської районної ради  надалі залишатимуться в повній мірі неврегульованими, що може привести у майбутньому до неефективного і до нецільового використання коштів комунальним закладом, які будуть спрямовані на забезпечення надання цих послуг та невиконання вимог законодавства, що є неприйнятним. Поряд з цим відсутність плати за ці послуги потягне за собою виникнення загрози у ненаданні цих послуг взагалі через відсутність коштів на їх фінансування.

         Друга альтернатива: відмова від регулювання. Дана альтернатива є неприйнятною для органів місцевого самоврядування, оскільки відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" врегулювання цих питань належить до компетенції органів самоврядування. Вона також є неприйнятною з причин вже наведених в першій альтернативі.

         Третя альтернатива: прийняття запропонованого акта. Ця альтернатива є актуальною та прийнятною, оскільки спрямована на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах", сприяєтиме розширенню бази власних надходжень, покриття обґрунтованих витрат на надання медичних платних послуг, а також дозволить вирішити питання щодо проходження медичних оглядів працівниками підприємств, організацій, установ.

5. Обгрунтування можливостей досягнення цілей

         У зв'язку з тим, що тарифи на платні медичні послуги, які надаватимуться комунальним некомерційним  підприємтсвом «Доманівська  центральна  районна  лікарня» Доманівської  районної ради відповідатимуть вимогам чинного законодавства, впровадження даного регуляторного акта забезпечить відшкодування комунальному закладу коштів, затрачених на надання платних послуг.

         Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Загальна характеристика проекту

        Проект регуляторного акта визначає тарифи на платні медичні послуги, які надаватимуться комунальним некомерційним  підприємством «Доманівська  центральна  районна  лікарня» Доманівської районної ради.

 

 

 

 

7. Строк дії

        Строк дії даного регуляторного акта не обмежений. У разі виникнення необхідності до нього можуть вноситись зміни та доповнення.

8. Показники результативності регуляторного акта

        У процесі впровадження та дії регуляторного акта будуть вивчатись показники надходжень коштів за надані платні медичні послуги, які надаватимуться комунальним некомерційним  підприємством «Доманівська  центральна  районна  лікарня» Доманівської районної ради по звітності комунального закладу щодо надходження коштів за надання платних медичних послуг та здійснення порівняльного аналізу.

9. Заходи з відстеження результативності акта

        Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

        Повторне відстеження буде здійснене через два роки після набуття чинності регуляторного акта.

        Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на три роки з метою подальшого удосконалення рішення районної ради.

        Виконавець відстеження результативності – постійна  комісія  районної  ради  з  питань  планування, бюджету  та  фінансів. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін і доповнень.

       Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Доманівської районної ради   3 серпня  2020 року.

        Зауваження та пропозиції до проекту приймаються постійною комісією Доманівської районної ради з питань планування,  бюджету та  фінансів, до 3 вересня 2020 року за адресою: 56401, Миколаївська обл., с. Доманівка, вул. Центральна, 48, тел. (05152)9-14-77, e-mail: domrad@ukr.net

                                                          

 

                                                               Постійна комісія районної ради з питань

                                                               планування, бюджету та  фінансів